• изгледа (гл.) надмен (прид.)
  • прави (гл.) надмен (прид.)
  • праша (гл.) надмен (прид.)