• фати (гл.) ритам (имн.)
 • одржи (гл.) ритам (имн.)
 • даде (гл.) ритам (имн.)
 • чувствува (гл.) ритам (имн.)
 • држи (гл.) ритам (имн.)
 • забрза (гл.) ритам (имн.)
 • изгуби (гл.) ритам (имн.)
 • испресече (гл.) ритам (имн.)
 • координира (гл.) ритам (имн.)
 • крие (гл.) ритам (имн.)
 • наметне (гл.) ритам (имн.)
 • наруши (гл.) ритам (имн.)
 • погодува (гл.) ритам (имн.)
 • почне (гл.) ритам (имн.)
 • почувствува (гл.) ритам (имн.)
 • предлага (гл.) ритам (имн.)
 • следи (гл.) ритам (имн.)
 • фаќа (гл.) ритам (имн.)