• нема (гл.) потреба (имн.)
 • има (гл.) потреба (имн.)
 • чувствува (гл.) потреба (имн.)
 • почувствува (гл.) потреба (имн.)
 • бев (гл.) потреба (имн.)
 • задоволи (гл.) потреба (имн.)
 • наметне (гл.) потреба (имн.)
 • укаже (гл.) потреба (имн.)
 • јави (гл.) потреба (имн.)
 • осети (гл.) потреба (имн.)
 • елиминира (гл.) потреба (имн.)
 • исчезне (гл.) потреба (имн.)
 • наложи (гл.) потреба (имн.)
 • покаже (гл.) потреба (имн.)
 • престане (гл.) потреба (имн.)
 • произлезе (гл.) потреба (имн.)
 • бара (гл.) потреба (имн.)
 • биде (гл.) потреба (имн.)
 • бил (гл.) потреба (имн.)
 • гледа (гл.) потреба (имн.)
 • дефинира (гл.) потреба (имн.)
 • доаѓа (гл.) потреба (имн.)
 • задоволува (гл.) потреба (имн.)
 • издржи (гл.) потреба (имн.)
 • искаже (гл.) потреба (имн.)
 • истакне (гл.) потреба (имн.)
 • исцрпи (гл.) потреба (имн.)
 • креира (гл.) потреба (имн.)
 • лебди (гл.) потреба (имн.)
 • надвладее (гл.) потреба (имн.)
 • намали (гл.) потреба (имн.)
 • настане (гл.) потреба (имн.)
 • обедини (гл.) потреба (имн.)
 • огласи (гл.) потреба (имн.)
 • одбие (гл.) потреба (имн.)
 • оцени (гл.) потреба (имн.)
 • подари (гл.) потреба (имн.)
 • пополни (гл.) потреба (имн.)
 • постои (гл.) потреба (имн.)
 • појави (гл.) потреба (имн.)
 • престанува (гл.) потреба (имн.)
 • протера (гл.) потреба (имн.)
 • пројави (гл.) потреба (имн.)
 • разбира (гл.) потреба (имн.)
 • расне (гл.) потреба (имн.)
 • роди (гл.) потреба (имн.)
 • сети (гл.) потреба (имн.)
 • следи (гл.) потреба (имн.)
 • содржи (гл.) потреба (имн.)
 • создава (гл.) потреба (имн.)
 • стане (гл.) потреба (имн.)
 • сугерира (гл.) потреба (имн.)
 • чека (гл.) потреба (имн.)
 • јакне (гл.) потреба (имн.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи