• биде (гл.) основа (имн.)
 • претставува (гл.) основа (имн.)
 • бев (гл.) основа (имн.)
 • бил (гл.) основа (имн.)
 • има (гл.) основа (имн.)
 • кине (гл.) основа (имн.)
 • наведе (гл.) основа (имн.)
 • направи (гл.) основа (имн.)
 • нема (гл.) основа (имн.)
 • обработува (гл.) основа (имн.)
 • положи (гл.) основа (имн.)
 • преде (гл.) основа (имн.)
 • се (гл.) основа (имн.)
 • создава (гл.) основа (имн.)
 • става (гл.) основа (имн.)
 • утврдува (гл.) основа (имн.)