• има (гл.) маса (имн.)
 • вади (гл.) маса (имн.)
 • дели (гл.) маса (имн.)
 • дотерува (гл.) маса (имн.)
 • евоцира (гл.) маса (имн.)
 • живее (гл.) маса (имн.)
 • затресе (гл.) маса (имн.)
 • избере (гл.) маса (имн.)
 • изгледа (гл.) маса (имн.)
 • излезе (гл.) маса (имн.)
 • измине (гл.) маса (имн.)
 • изнесе (гл.) маса (имн.)
 • крева (гл.) маса (имн.)
 • купи (гл.) маса (имн.)
 • мести (гл.) маса (имн.)
 • мисли (гл.) маса (имн.)
 • намести (гл.) маса (имн.)
 • најде (гл.) маса (имн.)
 • одбере (гл.) маса (имн.)
 • однесе (гл.) маса (имн.)
 • ослободи (гл.) маса (имн.)
 • поправи (гл.) маса (имн.)
 • пореди (гл.) маса (имн.)
 • поставува (гл.) маса (имн.)
 • прави (гл.) маса (имн.)
 • предизвика (гл.) маса (имн.)
 • расчистува (гл.) маса (имн.)
 • рече (гл.) маса (имн.)
 • ритне (гл.) маса (имн.)
 • слегува (гл.) маса (имн.)
 • стави (гл.) маса (имн.)