• зголеми (гл.) доза (имн.)
  • зголемува (гл.) доза (имн.)
  • зајакне (гл.) доза (имн.)
  • има (гл.) доза (имн.)
  • наоѓа (гл.) доза (имн.)
  • одреди (гл.) доза (имн.)
  • регулира (гл.) доза (имн.)
  • смалува (гл.) доза (имн.)
  • сподели (гл.) доза (имн.)