• бев (гл.) воин (имн.)
  • биде (гл.) воин (имн.)
  • никнува (гл.) воин (имн.)