• бев (гл.) запраша (гл.)
  • нема (гл.) запраша (гл.)
  • сме (гл.) запраша (гл.)