• џари (гл.) вака (прил.)
  • џари (гл.) занесено (прил.)