• џари (гл.) во (предл.)
  • џари (гл.) низ (предл.)