• цица (гл.) крв (имн.)
  • цица (гл.) сок (имн.)
  • цица (гл.) земја (имн.)
  • цица (гл.) коска (имн.)
  • цица (гл.) крава (имн.)
  • цица (гл.) млеко (имн.)
  • цица (гл.) музика (имн.)
  • цица (гл.) оган (имн.)
  • цица (гл.) омраза (имн.)
  • цица (гл.) пари (имн.)
  • цица (гл.) село (имн.)