• распраша (гл.) колку (прил.)
  • распраша (гл.) однапред (прил.)
  • распраша (гл.) повеќе (прил.)
  • распраша (гл.) понатака (прил.)