• примени (гл.) во (предл.)
  • примени (гл.) за (предл.)
  • примени (гл.) кај (предл.)
  • примени (гл.) на (предл.)