• примени (гл.) правило (имн.)
 • примени (гл.) закон (имн.)
 • примени (гл.) израз (имн.)
 • примени (гл.) казна (имн.)
 • примени (гл.) концепт (имн.)
 • примени (гл.) медикамент (имн.)
 • примени (гл.) метод (имн.)
 • примени (гл.) поговорка (имн.)
 • примени (гл.) поделба (имн.)
 • примени (гл.) политика (имн.)
 • примени (гл.) порака (имн.)
 • примени (гл.) пропис (имн.)
 • примени (гл.) свет (имн.)