• преоблече (гл.) и (сврз.)
  • преоблече (гл.) зашто (сврз.)