• послужи (гл.) им (зам.)
  • послужи (гл.) се (зам.)