• побрза (гл.) да (сврз.)
  • побрза (гл.) и (сврз.)
  • побрза (гл.) за (сврз.)