• побрза (гл.) денационализација (имн.)
  • побрза (гл.) дете (имн.)
  • побрза (гл.) победа (имн.)
  • побрза (гл.) размена (имн.)