• качи (гл.) бомба (имн.)
  • качи (гл.) братче (имн.)
  • качи (гл.) гробишта (имн.)
  • качи (гл.) жена (имн.)
  • качи (гл.) маж (имн.)
  • качи (гл.) мајка (имн.)
  • качи (гл.) прачка (имн.)
  • качи (гл.) сандак (имн.)