• исползува (гл.) дожд (имн.)
  • исползува (гл.) случај (имн.)