• искраде (гл.) од (предл.)
  • искраде (гл.) во (предл.)
  • искраде (гл.) до (предл.)
  • искраде (гл.) низ (предл.)