• зборува (гл.) и (чест.)
  • зборува (гл.) ли (чест.)
  • зборува (гл.) само (чест.)
  • зборува (гл.) не (чест.)
  • зборува (гл.) ќе (чест.)
  • зборува (гл.) ете (чест.)
  • зборува (гл.) така (чест.)