• зборува (гл.) дека (сврз.)
 • зборува (гл.) и (сврз.)
 • зборува (гл.) или (сврз.)
 • зборува (гл.) додека (сврз.)
 • зборува (гл.) оти (сврз.)
 • зборува (гл.) како (сврз.)
 • зборува (гл.) ако (сврз.)
 • зборува (гл.) за (сврз.)
 • зборува (гл.) зашто (сврз.)
 • зборува (гл.) ни (сврз.)
 • зборува (гл.) но (сврз.)
 • зборува (гл.) та (сврз.)