• зборува (гл.) македонски (прид.)
 • зборува (гл.) грчки (прид.)
 • зборува (гл.) сам (прид.)
 • зборува (гл.) англиски (прид.)
 • зборува (гл.) Грција (прид.)
 • зборува (гл.) српски (прид.)
 • зборува (гл.) турски (прид.)
 • зборува (гл.) наш (прид.)
 • зборува (гл.) негов (прид.)
 • зборува (гл.) словенски (прид.)
 • зборува (гл.) германски (прид.)
 • зборува (гл.) друг (прид.)
 • зборува (гл.) службен (прид.)
 • зборува (гл.) Влав (прид.)
 • зборува (гл.) Ерменија (прид.)
 • зборува (гл.) албански (прид.)
 • зборува (гл.) бугарски (прид.)
 • зборува (гл.) византиски (прид.)
 • зборува (гл.) голем (прид.)
 • зборува (гл.) златен (прид.)
 • зборува (гл.) италијански (прид.)
 • зборува (гл.) колкав (прид.)
 • зборува (гл.) латински (прид.)
 • зборува (гл.) локален (прид.)
 • зборува (гл.) мој (прид.)
 • зборува (гл.) насмеан (прид.)
 • зборува (гл.) нашински (прид.)
 • зборува (гл.) најтежок (прид.)
 • зборува (гл.) најубав (прид.)
 • зборува (гл.) неврзан (прид.)
 • зборува (гл.) неуморен (прид.)
 • зборува (гл.) нивен (прид.)
 • зборува (гл.) осамен (прид.)
 • зборува (гл.) официјален (прид.)
 • зборува (гл.) последен (прид.)
 • зборува (гл.) различен (прид.)
 • зборува (гл.) свој (прид.)
 • зборува (гл.) француски (прид.)
 • зборува (гл.) цел (прид.)