• зборува (гл.) за (предл.)
 • зборува (гл.) со (предл.)
 • зборува (гл.) во (предл.)
 • зборува (гл.) на (предл.)
 • зборува (гл.) по (предл.)
 • зборува (гл.) без (предл.)
 • зборува (гл.) од (предл.)
 • зборува (гл.) меѓу (предл.)
 • зборува (гл.) низ (предл.)
 • зборува (гл.) против (предл.)
 • зборува (гл.) над (предл.)
 • зборува (гл.) помеѓу (предл.)
 • зборува (гл.) пред (предл.)