• зборува (гл.) вистина (имн.)
 • зборува (гл.) старец (имн.)
 • зборува (гл.) глупост (имн.)
 • зборува (гл.) луѓе (имн.)
 • зборува (гл.) јазик (имн.)
 • зборува (гл.) човек (имн.)
 • зборува (гл.) глуп (имн.)
 • зборува (гл.) жена (имн.)
 • зборува (гл.) мајка (имн.)
 • зборува (гл.) баба (имн.)
 • зборува (гл.) девојка (имн.)
 • зборува (гл.) нешто (имн.)
 • зборува (гл.) татко (имн.)
 • зборува (гл.) француски (имн.)
 • зборува (гл.) Мариовец (имн.)
 • зборува (гл.) алчност (имн.)
 • зборува (гл.) арачлија (имн.)
 • зборува (гл.) арго (имн.)
 • зборува (гл.) брат (имн.)
 • зборува (гл.) внук (имн.)
 • зборува (гл.) вујна (имн.)
 • зборува (гл.) девојче (имн.)
 • зборува (гл.) ден (имн.)
 • зборува (гл.) дијалог (имн.)
 • зборува (гл.) доктор (имн.)
 • зборува (гл.) докторка (имн.)
 • зборува (гл.) инженер (имн.)
 • зборува (гл.) комшија (имн.)
 • зборува (гл.) момченце (имн.)
 • зборува (гл.) новоговор (имн.)
 • зборува (гл.) око (имн.)
 • зборува (гл.) поет (имн.)
 • зборува (гл.) пример (имн.)
 • зборува (гл.) разум (имн.)
 • зборува (гл.) ревизионизам (имн.)
 • зборува (гл.) саѓа (имн.)
 • зборува (гл.) син (имн.)
 • зборува (гл.) снег (имн.)
 • зборува (гл.) собарка (имн.)
 • зборува (гл.) срце (имн.)
 • зборува (гл.) стариот (имн.)
 • зборува (гл.) студент (имн.)
 • зборува (гл.) судија (имн.)
 • зборува (гл.) шеф (имн.)
 • зборува (гл.) шумар (имн.)
 • зборува (гл.) ѕид (имн.)