• зборува (гл.) гледа (гл.)
 • зборува (гл.) допира (гл.)
 • зборува (гл.) е (гл.)
 • зборува (гл.) качува (гл.)
 • зборува (гл.) може (гл.)
 • зборува (гл.) молчи (гл.)
 • зборува (гл.) мора (гл.)
 • зборува (гл.) почне (гл.)
 • зборува (гл.) преведува (гл.)
 • зборува (гл.) пуши (гл.)
 • зборува (гл.) се (гл.)
 • зборува (гл.) треба (гл.)
 • зборува (гл.) функционира (гл.)