• запраша (гл.) зошто (прил.)
 • запраша (гл.) зачудено (прил.)
 • запраша (гл.) повторно (прил.)
 • запраша (гл.) како (прил.)
 • запраша (гл.) мигум (прил.)
 • запраша (гл.) бојазливо (прил.)
 • запраша (гл.) веднаш (прил.)
 • запраша (гл.) друго (прил.)
 • запраша (гл.) загрижен (прил.)
 • запраша (гл.) искрено (прил.)
 • запраша (гл.) неочекуван (прил.)
 • запраша (гл.) неочекувано (прил.)
 • запраша (гл.) нестрпливо (прил.)
 • запраша (гл.) однадвор (прил.)
 • запраша (гл.) подозриво (прил.)
 • запраша (гл.) рамнодушно (прил.)
 • запраша (гл.) срдечно (прил.)
 • запраша (гл.) токму (прил.)