• запраша (гл.) изненаден (прид.)
  • запраша (гл.) најстар (прид.)
  • запраша (гл.) зачуден (прид.)
  • запраша (гл.) мирен (прид.)
  • запраша (гл.) мој (прид.)
  • запраша (гл.) непознат (прид.)
  • запраша (гл.) следен (прид.)
  • запраша (гл.) слободен (прид.)
  • запраша (гл.) словенски (прид.)