• запраша (гл.) за (предл.)
  • запраша (гл.) со (предл.)