• занесе (гл.) дека (сврз.)
  • занесе (гл.) и (сврз.)
  • занесе (гл.) та (сврз.)