• забрза (гл.) свој (прид.)
  • забрза (гл.) директен (прид.)
  • забрза (гл.) извршен (прид.)
  • забрза (гл.) наш (прид.)
  • забрза (гл.) негов (прид.)
  • забрза (гл.) работен (прид.)