• експлоатира (гл.) со (предл.)
  • експлоатира (гл.) од (предл.)