• експлоатира (гл.) нив (зам.)
  • експлоатира (гл.) ги (зам.)
  • експлоатира (гл.) нас (зам.)
  • експлоатира (гл.) тоа (зам.)