стагнира св. и несв.

стагнира (св. и несв.)

На економиите на многу земји тогаш им беше дозволено да стагнираат, земјата престана да се обработува, инвестиции за обновувавње на опремата не се вложуваа, на големи делови од населението им беше оневозможено да работат, а државната помош ги одржуваше само полуживи.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
Со текот на времето, особено кон крајот на XIX век, занаетчиството започнува да стагнира поради индустриските производи кои се нуделе по поволни цени и асортиман.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)