пронајде св.

пронајде (св.)

Негде пронајде две сламки, ги крстоса, насреде ја намести трошката.
„Улица“ од Славко Јаневски (1951)
Го пронајдоа попладне, близу до гробиштата, искршен и празен.
„Улица“ од Славко Јаневски (1951)
„Јас ќе се убијам!“ пронајде во себе.
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)
Сеедно, рече. Твојот пријател е лекар. Пронајди го.“
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)
И, за да се одрече од она што го немаше, со пакосна радост пронајде дека е дамкава, плашлива, молчалива, покорна пред слободата трепетливост на машките.
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)
Прибираше сили уште нешто да пронајде во себе, некоја нејасност, некоја причина за паѓање во нова стапица.
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)
Пронајде русокоса, здрава историчарка, темна од сонце и со растопен корал под кожата.
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)
После, како бруцош, пронајде и осми рид за еден Фројд. „Иване, вечерва гостува еден полициски челист“, му говореа. „Ќе дојдеш ли со нас?“ Ги држеше подалеку од себе.
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)
Пронајдоа втор арабаџија со исто толку жили на вратот како првиот и му побараа девет илјади.
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)
- Залудно се мачиш со твоите сомневања. - Ох, мили, скап мој, како да го пронајдам оној збор што ќе го изрази она чувствување на жената како мене, слезена вака ниско.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)
Дури тогаш ја пронајде пушката.
„Белата долина“ од Симон Дракул (1962)
Дури тогаш ја пронајде својата пушка и ја насочи кон мршарот под себе.
„Белата долина“ од Симон Дракул (1962)
Требаше, сега ти можеш многу добро да го знаеш тоа, требаше, со чекичот, што го имаше заборавено в појас кога тргна по коларот, а патем го пронајде таму и го зеде в рака да не ти се истресе некаде, требаше, со тој чекич, што се меткаше сега во твоите празни, издолжени, тешки и увиснати раце, требаше со него, по главата и да го пропаднеш на днуземи, тогаш, додека стоевте.
„Белата долина“ од Симон Дракул (1962)
Изгледаше многу сериозен и горд што ја пронајде трагата на крадецот.
„Зоки Поки“ од Оливера Николова (1963)
И, ете така, како да почна и целото летување, верувајте! Зоки Поки ги пронајде радостите.
„Зоки Поки“ од Оливера Николова (1963)
Старата ги пронајде тепсиите, ги зедоа и тргнаа дома.
„Волшебното самарче“ од Ванчо Николески (1967)
Но, тој пронашол дека мајка му го родила кај тетка му, која живее во центарот на горно маало.
„Дружината Братско стебло“ од Јован Стрезовски (1967)
Го пронајдоа во близината на мравјалникот, пикнат под еден сув лист.
„Билјана“ од Глигор Поповски (1972)
- Елена, Елена, да ти кажам! - извика Бојан трчајќи по неа, да ја пронајде во темнината, да ѝ го открие своето срце, да ѝ каже каков необичен подарок има за неа, но за такво нешто веќе беше предоцна.
„Бојан“ од Глигор Поповски (1973)
Тој брзо исече едно парче платно од шаторот што беше повеќе искинат во невремето, пронајде две убави, еднакво цврсти ластегарки, па од платното и од нив направи носилка.
„Бојан“ од Глигор Поповски (1973)
Повеќе