плукнува несв.

плукнува (несв.)

Тој ја крева главата и плукнува кон сонцето.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)