орлица ж.

орлица (ж.)

Река небесно- сина. Орлица над Јудовито езеро.
„Љубопис“ од Анте Поповски (1980)
Орелот и орлицата се движеа кон сонцето кружејќи.
„Тврдоглави“ од Славко Јаневски (1990)
„Гордите штркови и силните орли се во вечна вражда и нема господ што ќе ги спријатели - ни штрк се жени за орлица, ни орел за штрклица.
„Тврдоглави“ од Славко Јаневски (1990)