ококори св.

ококори (св.)

И кога ме сети, еда, се сврте, ги ококори очиштата и сега нема каде: јас гледам во неа, еда, таа гледа во мене.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)