масакрира св. и несв.

масакрира (св. и несв.)

Го масакрирале и добитокот и селаните кои се обиделе да ги запрат.
„Пловидба кон југ“ од Александар Прокопиев (1987)