квачи несв.

квачи (несв.)

- Ех, тој е од големото Добро Утро, ќе рече некој од луѓето по патот, по цел ден квачи јајца.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Утрото земам да работам. Тој уште квачи, а јас работам...
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)