излезе св.
излезен прид.

излезе (св.)

И Јон излезе од ’ржта, за право, ме послуша.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Од кај излезе, Витомире, му велам, од кај се најде овдека?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Таму, вели, надвор. - Каде надвор, ѝ велам, оттука не се излегува надвор, велам. - Се излегува, вели Роса.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)