забричи св.

забричи (св.)

Не дочека, убавиот, и да се забричи.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)