епицентар м.

епицентар (м.)

- Не е духовито - велам. - Затоа и дојдов кај вас. Имено, епицентарот се довлечка по мене.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Излегувам надвор и гледам, ене го, SHRINK епицентарот!
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Јас бегам налево, а епицентарот по мене, јас се стрчувам вдесно, а епицентарот пак по мене...
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Атеистичкиот музеј го претставува епицентарот на силниот ментален потрес кој е во состојба да избрише секаква трага на цивилизираниот живот; библиотеката е ненадоместливо наследство на вечната и трајна уметност.
„Атеистички музеј“ од Луан Старова (1997)