евро (ср.)

Малечка пауза, во која доаѓа до израз гласот од екранот со тркалечко „р“: ...се прретпоставува дека евррото ќе извлече од перрниците над милијаррди маррки...
„Човекот со четири часовници“ од Александар Прокопиев (2003)
Домаќинлакот беше поврзан со кафето, а не со не знам колку илјади евра во домашното чекмеџе.
„Филтер Југославија“ од Константин Петровски (2008)
Очувани. Спуштени. Со раткапни. Се најдуваат за 500 евра.
„Филтер Југославија“ од Константин Петровски (2008)
Мислев набрзо да се отарасам од неа и да си купам нова кола, инвестирав 0 евра во моторно масло и останати делови.
„Филтер Југославија“ од Константин Петровски (2008)
Бакнување образ(и), три пати, традиционално - 100 евра.
„Вител во Витлеем“ од Марта Маркоска (2010)
- Што плаќам? - Вие господине не плаќате ништо, а вашата госпоѓа плаќа само едно евро.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)
Клекнување на колена и бакнување раце - 200 евра.
„Вител во Витлеем“ од Марта Маркоска (2010)
Ја спомнуваме оваа одредба во овој оддел, бидејќи со измените од декември 2008 година за работникот кој нема да постапи согласно оваа одредба се пропишува глоба од 200 евра, која, ако тој не ја плати во рок од осум дена, ќе биде должен да плати повисока глоба од 700 евра (чл. 12).
„Обезвреднување на трудот“ од Савески, Апасиев, Ковачевски, Василев (2010)
Тарифите за свадбените почести се следниве: Бакнување рака од страна на невестата - 50 евра.
„Вител во Витлеем“ од Марта Маркоска (2010)
Конкретно, со измената и дополнувањето од 2008 година парични- те казни за агенциите за привремени вработувања се зголемуваат од 100.000 до 200.000 (околу 1.600 до 3.600 евра) на 2.000 до 4.000 евра ако ги прекршат одредбите од член 18, односно: ако го прекршат склучениот договор за отстапување на работникот помеѓу агенцијата и друг работодавач и договорот за вработување склучен меѓу агенцијата и работникот кој се отстапува на друг работодавач за замена на привремено отсутен работник; доколку не се формирани според критериумите пропишани во законот; доколку почнат со работа без дозвола или вршат работа за привремено вработување надвор од земјата; доколку склучуваат договори за вработување над бројот на договорите за кои е издадена лиценцата; доколку платата на отстапениот работникот е помала кај работодавачот корисник на истите работи; доколку бараат надоместок за услугите од лицата кои ги вработува итн.
„Обезвреднување на трудот“ од Савески, Апасиев, Ковачевски, Василев (2010)
Вон сезона - 30, а во сезона - 40 евра со појадок.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)
Со глоба во висина од 1.800 до 2.000 евра ќе биде казнето заштитното друштво кое нема да ги исполнува условите пропишани со законот, правните лица кои ќе дадат погрешни информации, правните лица кои нема да ги обезбедат условите за работа за инвалидните лица и работодавци- те кои добиените средства од Фондот нема да ги користат согласно со законот.
„Обезвреднување на трудот“ од Савески, Апасиев, Ковачевски, Василев (2010)
А оваа потврда ќе ја чувате. Ќе ви ја побараат на излезот од Албанија и за користење на нашите патишта ќе платите две евро.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)
Самата припрема за продажба беше направена на таен и нетранспарентен начин, преку неколку директори кои бараа т.н. „стратешки партнер“ за компанијата.
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)
Во нив како во времето на ембаргото (кога со часови се чекаше за леб и млеко) колона луѓе со часови чекаат во смрдливата и зачадена кладилница да си го пополнат своето „свето ливче” и со само 50 денари да лапнат минимум 200 евра.
„Двоглед“ од Горан Јанкуловски (2011)
Пострашни од нив се мк раперите, кои се тешка клошараана, а глумат Вип сурати, но и оние кои имаат многу пара, а глумат лудило дека се улица носејќи дуксери од 300 евриња.
„Двоглед“ од Горан Јанкуловски (2011)
- И онака проси за 2-3 евра дневно.
„Двоглед“ од Горан Јанкуловски (2011)
Но, за брзо време старите проблеми пак се вратија и работниците почувствуваа дека нивните надежи се изјаловени.
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)
Но, и покрај овие проблеми – годишната продажба на друштвото изнесува околу три милиони евра.
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)
Да, ми ја бараше кога таа носеше евра од нашите клиентки. Сега таа е празна.”
„Полицајка в кревет“ од Веле Смилевски (2012)
Повеќе