впечати св.

впечати (св.)

Место предговор Кој ќе посведочи за времињата во кои сме биле впиени и впечатени со безброј нишани и врзани со крвави нишки?
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)