адолесценција ж.

адолесценција (ж.)

Во мојата студија за детето јас посебно се задржувам на сите фази на детството: 1. Првото детство. Формирањето на индивидуалното јас. 2. Второто детство. Формирањето на социјалното Јас. 3. Пубертет. Адолесценција и 4. Младоста.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)