абраш м.

абраш (м.)

- Знаеш што, Молња? - дофрли Абраш пред да ја затвори вратата од лифот, - можеби и не е толку одвратно да се има родители...
„Јас - момчето молња“ од Јагода Михајловска Георгиева (1989)
Абраш е овде. - Восхитено му соопштив.
„Јас - момчето молња“ од Јагода Михајловска Георгиева (1989)
Таму каде што е Абраш, не смее никој друг да биде. Разбра?
„Јас - момчето молња“ од Јагода Михајловска Георгиева (1989)