јуначи несв.
јунак м.

јуначи (несв.)

Зошто ти е вакво позирање? Зошто ти е вакво јуначење?
„Постела на чемерните“ од Петре Наковски (1985)
Ме јуначеше дека сепак можеби ќе им помогнам на заробените момчаци да се ослободат од Мортенија, за која не знаев што е, човечко суштество или злокобна мисла.
„Пупи Паф во Шумшул град“ од Славко Јаневски (1996)