штрбне св.

штрбне (св.)

Редно е, ако се може, ние живите и од таа вечност малку да штрбнеме.
„Желките од рајската градина“ од Србо Ивановски (2010)